Trang 2249, kết quả từ 22481 tới 22490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Lừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Lường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Dĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Có, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Pháp Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Pháp Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Xuân Nhẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Nhẹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...224422452246224722482249225022512252...74341