Trang 225, kết quả từ 2241 tới 2250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Đinh Công Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tre

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tre, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ Đinh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Nài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Lấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ Đinh Văn So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn So, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đinh Công Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Lậng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lậng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

1...220221222223224225226227228...74341