Trang 2253, kết quả từ 22521 tới 22530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lục Văn Mày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Mày, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Hữu Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Văn Bầu (bia Dầu)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bầu (bia Dầu), nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đình Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...224822492250225122522253225422552256...74341