Trang 2254, kết quả từ 22531 tới 22540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Lòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Giang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trương Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Ngoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ngoạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trương Văn Le

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Le, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...224922502251225222532254225522562257...74341