Trang 2255, kết quả từ 22541 tới 22550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Viên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Hữu Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Hữu Hy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vôn Pinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vôn Pinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Xuân Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Đức Thi (bia Đăm)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đức Thi (bia Đăm), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Quang Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...225022512252225322542255225622572258...74341