Trang 2256, kết quả từ 22551 tới 22560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Ngọc Lân (tức Huân)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Lân (tức Huân), nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Tất Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Tất Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Xuân Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...225122522253225422552256225722582259...74341