Trang 2257, kết quả từ 22561 tới 22570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Đức Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Mạnh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Mạnh Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lưu Văn Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Bưởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn (Hầm)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn (Hầm), nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Dan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Dan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Duy Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Mật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...225222532254225522562257225822592260...74341