Trang 2258, kết quả từ 22571 tới 22580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tràng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tràng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...225322542255225622572258225922602261...74341