Trang 2259, kết quả từ 22581 tới 22590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hải Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hải Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồng Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đào Đình Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đình Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1987, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thanh Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Diệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...225422552256225722582259226022612262...74341