Trang 2260, kết quả từ 22591 tới 22600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trương Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Duy Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Minh Tân (Bia Tôn)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Tân (Bia Tôn), nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Đình Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 26/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Đảm (Bia Lò)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đảm (Bia Lò), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...225522562257225822592260226122622263...74341