Trang 2261, kết quả từ 22601 tới 22610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Trung Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Túc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tuýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tuýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Trọng Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...225622572258225922602261226222632264...74341