Trang 2262, kết quả từ 22611 tới 22620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đức Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Minh Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...225722582259226022612262226322642265...74341