Trang 2264, kết quả từ 22631 tới 22640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đăng Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Thê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Gia Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đăng Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Hồng Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hồng Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...225922602261226222632264226522662267...74341