Trang 2265, kết quả từ 22641 tới 22650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Tha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Tha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Giờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Há

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Há, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hà Duy Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...226022612262226322642265226622672268...74341