Trang 2267, kết quả từ 22661 tới 22670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Minh Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Bá Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Bá Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Soa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Soa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Kim Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Duy Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn Ròn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ròn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thuận Sành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thuận Sành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...226222632264226522662267226822692270...74341