Trang 2268, kết quả từ 22671 tới 22680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Minh Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Ngọc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Quày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quày, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Minh Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Xuân Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 24/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...226322642265226622672268226922702271...74341