Trang 227, kết quả từ 2261 tới 2270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lò Văn Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Chu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 2. Liệt sĩ Nguyễn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 3. Liệt sĩ Quàng Văn Hôm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn Hôm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Thiêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thiêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Poách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Poách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Họp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Họp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 7. Liệt sĩ Hùng Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 8. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 9. Liệt sĩ Phạm ngũ Lão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm ngũ Lão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La
 10. Liệt sĩ LS chưa xã định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xã định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

1...222223224225226227228229230...74341