Trang 2270, kết quả từ 22691 tới 22700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Bình Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bình Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Giãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Thị Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thanh Ngoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Ngoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 7/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Doản Bá Ngật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doản Bá Ngật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Duy Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...226522662267226822692270227122722273...74341