Trang 2271, kết quả từ 22701 tới 22710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Gấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Gấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Êm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Êm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Thanh Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Xuân Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Duy Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...226622672268226922702271227222732274...74341