Trang 2274, kết quả từ 22731 tới 22740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thắng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thắng Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Ngọc Kếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Kếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Văn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Công Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Lãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lãnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Công Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...226922702271227222732274227522762277...74341