Trang 2276, kết quả từ 22751 tới 22760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tứ Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tứ Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Duy Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Duy Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Phong - Xã Hưng Phong - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Cao Phi Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Phi Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...227122722273227422752276227722782279...74341