Trang 2277, kết quả từ 22761 tới 22770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Lộc Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lộc Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Tấn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tấn Hoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Minh Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh Hiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Thị Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227222732274227522762277227822792280...74341