Trang 2282, kết quả từ 22811 tới 22820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Hữu Bưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Bưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ LêThanh Chài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LêThanh Chài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Ê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn é

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn é, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Công Bừn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Bừn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1960, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227722782279228022812282228322842285...74341