Trang 2283, kết quả từ 22821 tới 22830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đỗ Thanh Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Thanh Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh Bổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Duy Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Công Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Kim Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Kim Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227822792280228122822283228422852286...74341