Trang 2286, kết quả từ 22851 tới 22860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Huých

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huých, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 24/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đâng Văn Bay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đâng Văn Bay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Khẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Khẻo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Phi Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phi Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 9/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Châu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...228122822283228422852286228722882289...74341