Trang 2287, kết quả từ 22861 tới 22870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 20/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Sùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 11/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Cao Minh Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn On, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đứơc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đứơc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...228222832284228522862287228822892290...74341