Trang 2288, kết quả từ 22871 tới 22880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ M Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ M Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ K Son Loi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ K Son Loi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ A Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ A Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Rơ Manh Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Rơ Manh Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Chơ Răng Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chơ Răng Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ A Đon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ A Đon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Huỳnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huỳnh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...228322842285228622872288228922902291...74341