Trang 229, kết quả từ 2281 tới 2290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 3. Liệt sĩ Vũ Đức Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 4. Liệt sĩ Vì Văn Họm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vì Văn Họm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 5. Liệt sĩ Vũ Trần Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trần Đạm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 6. Liệt sĩ Huỳnh T Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh T Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1987, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Bàn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 8. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1918, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lường Văn ót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn ót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 18/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 10. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Liệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Liệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...224225226227228229230231232...74341