Trang 2293, kết quả từ 22921 tới 22930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lương Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dược, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hà Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Dưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Dưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Dương Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...228822892290229122922293229422952296...74341