Trang 2294, kết quả từ 22931 tới 22940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Dưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hợp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Xuân Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phi Văn Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Văn Bổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Văn Nướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Nướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...228922902291229222932294229522962297...74341