Trang 2299, kết quả từ 22981 tới 22990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1984, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hướng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Sỹ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...229422952296229722982299230023012302...74341