Trang 2300, kết quả từ 22991 tới 23000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Quang Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Sơn Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Tinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thái H Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái H Tường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Xuân Lượt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Lượt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Song Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Song Dinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...229522962297229822992300230123022303...74341