Trang 2302, kết quả từ 23011 tới 23020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Cống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Phả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phả, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Du, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Anh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Anh Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...229722982299230023012302230323042305...74341