Trang 2309, kết quả từ 23081 tới 23090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Đỗ Tiến Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Đại Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đại Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1967, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Xuân Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...230423052306230723082309231023112312...74341