Trang 2310, kết quả từ 23091 tới 23100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Giao Hoà - Xã Giao Hòa - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Dần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lại Ngọc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Ngọc Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Quang Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Xuân Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Xuân Nhất, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Trực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...230523062307230823092310231123122313...74341