Trang 2315, kết quả từ 23141 tới 23150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quốc Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Năng Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Năng Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Doanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm C Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm C Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Đua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Dợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dợt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đàm Ngọc Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Ngọc Đới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...231023112312231323142315231623172318...74341