Trang 2316, kết quả từ 23151 tới 23160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Xuân Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...231123122313231423152316231723182319...74341