Trang 2318, kết quả từ 23171 tới 23180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Ta

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ta, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trí Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Hồng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Qui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Qui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Quynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...231323142315231623172318231923202321...74341