Trang 2319, kết quả từ 23181 tới 23190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Đình Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đình Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Xuân Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Đình Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đình Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Xuân Qui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Qui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Xuân Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Dy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Đình Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...231423152316231723182319232023212322...74341