Trang 2320, kết quả từ 23191 tới 23200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Diễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Diễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đ Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đ Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Kiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đinh Quang Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Kim Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Đơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ phạm Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phạm Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...231523162317231823192320232123222323...74341