Trang 2321, kết quả từ 23201 tới 23210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Linh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đỗ lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đỗ lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...231623172318231923202321232223232324...74341