Trang 2325, kết quả từ 23241 tới 23250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Bá Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Hữu Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hữu Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...232023212322232323242325232623272328...74341