Trang 2327, kết quả từ 23261 tới 23270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Ngừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Ngừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Nhiễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Nhiễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Ơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Ngọc Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Vi Oát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vi Oát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Trung Khổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Trung Khổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Ngọc Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Ngọc Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...232223232324232523262327232823292330...74341