Trang 2331, kết quả từ 23301 tới 23310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Phương Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phương Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Hữu Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 13/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quách Xuân Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Xuân Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 10/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 3/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Dò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...232623272328232923302331233223332334...74341