Trang 2332, kết quả từ 23311 tới 23320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Duy Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lẹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 11/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Lũy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lũy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khéo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khéo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Lê Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 25/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 28/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...232723282329233023312332233323342335...74341