Trang 2334, kết quả từ 23331 tới 23340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 10/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Thế Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 1/5/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Đình Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nhâm Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhâm Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Như Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Như Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 6/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 6/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...232923302331233223332334233523362337...74341