Trang 2336, kết quả từ 23351 tới 23360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Trù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Trù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hải Chiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hải Chiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn én

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn én, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233123322333233423352336233723382339...74341