Trang 2338, kết quả từ 23371 tới 23380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Quách Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quách Tựu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Trọng Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Bạch Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bạch Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Trọng Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233323342335233623372338233923402341...74341