Trang 2339, kết quả từ 23381 tới 23390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khiêu Hữu Rong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khiêu Hữu Rong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Suý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Suý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Trọng Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lã Trọng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Trọng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Sỹ Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sỹ Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Duy Quầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Quầy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Xuân Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233423352336233723382339234023412342...74341