Trang 2344, kết quả từ 23431 tới 23440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Ngô Đức Sé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Sé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Xuân Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Lính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Công Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Tùng Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tùng Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 5/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Như Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Như Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 23/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233923402341234223432344234523462347...74341